Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."

Lời van xin của người bị phong hủi, cho thấy anh biết mình đang đứng ở đâu và tình trạng bệnh tật cũng như luật lệ của thời đó đối với người bị phong hủi. "Nếu ngài muốn", anh xác tín vào quyền năng của Chúa, và Chúa đã thương xót đến anh "Tôi muốn, anh sạch đi!"

Ngày hôm nay con xin phó thác nơi Chúa sức khoẻ, khả năng của con và "nếu Chúa muốn, xin Chúa cứu các linh hồn, đặc biệt là các bà mẹ sắp sửa trục xuất đứa con của mình ra khỏi cung lòng. Xin cho các bé được chào đời, xin cho những tâm hồn bị phong hủi bởi ích kỷ được chữa lành.

Năm Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 1,40-45
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170902/41120


Hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống cầm tay và đỡ bà mẹ vợ ông Si-môn đang bịnh được phục hồi, cho tôi cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa dành cho bà và Si-môn.

Đáp lại là sự phục vụ ân cần của bà đối với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

Mỗi ngày Chúa cũng đang cúi xuống chữa lành bệnh tật cho những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa cho con cũng như thế giới ngày hôm nay cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mà sống chân thành, chân thật và quảng đại phục vụ mọi người.
Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 1,29-39
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Trên mạng xã hội, hay có những video trên Youtube ghi lại hình ảnh trừ quỷ, thật hư như thế nào khó mà kiểm chứng được.

Nhưng có quỷ không và người có bị quỷ nhập không, thì chính đoạn tin mừng mà Thánh Mar-cô thuật lại rất sống động. Một người bị thần ô uế nhập vào, khi đồi diện với Đức Giê-su, ông ấy đã la lên và sợ hãi "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!". Chúa Giêsu đã quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Thần dữ, quỷ dữ đến từ đâu? đây là câu hỏi tôi đặt ra khi suy niệm tham dự vào cuộc trừ quỷ của Đức Giêsu qua đoạn tin mừng trong giời suy niệm sáng nay.

Nhìn vào đời sống của bản thân cũng như của những người xung quanh, nhìn và thiên nhiên vũ trụ, tôi thấy rõ sự hiện diện của quỷ dữ, nó không ở đâu xa mà ngay chính trong tâm trong trí của bản thân. Vợ chồng tức giận nhau. Nhân viên tức giận chủ. Con cái tức giận cha mẹ, và ngược lại. Người dân tức giận nhà cầm quyền của họ. Từ đó làm cho tâm thần bất ổn dẫn đến biết bao nhiêu hậu quả đáng tiếc. 

Nhìn ngược lại thời khởi nguyên , từ lúc Thiên Chúa sáng tạo trời đất, thần dữ đã xuất hiện, và chính Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho Ađam và Eva ""Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết". nhưng Eva đã không cảnh giác, nghi ngờ để rồi kéo theo Adam bước vào cuộc hành trình bất tuân và hậu quả đã xảy ra.

Rồi biến cố Cain giết Abel vì ganh tỵ ...."Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết"

Ngày nay vẫn còn đó nhiều quỷ dữ làm cho cuộc đời ta bị ràng buộc, bị khống chết không làm cho ta được vươn lên.

Xin Chúa cứu chữa thế giới hôm nay thoát khỏi những quỷ dữ của danh vọng, tiền bạc đã và đang làm họ bị giam hãm trong tội lỗi.


Thứ Ba Tuần I Thường Niên Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 1,21b-28
21b Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018


Đức Giê-su đã chính thức bước vào thời gian loan báo tin mừng cứu độ, vâng theo ý Chúa Cha, Đức Giê-su đã bước xuống sông Gio-dan để nhận phép rửa từ Gioan, khi vừa lên khỏi mặt nước "Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

Suy niệm lời Chúa ngày lễ Chúa giê-su chịu phép rửa, cho tôi nhìn vào hành trình đức tin của chính mình từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội đến nay.


Thứ Hai Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (K)
Lời Chúa: 
 Mc 1,7-11
7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Khi nhìn lên bầu trời ban đêm, thú vị nhất vào đêm không trăng, ta được chiêm ngưỡng những ánh sao le lói đan xen với nhau thật hấp dẫn. Có người cho rằng mỗi ngôi sao là một số mệnh, hay khi một ngôi sao xuất hiện thì một con người được sinh ra.


Khi Chúa Giê-su sinh ra trên bầu trời đã xuất hiện một ngôi sao lạ và ngôi sao đã đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình đi tìm Chúa của các Đạo Sĩ. 

Khi ngôi sao xuất hiện các nhà Đạo sĩ biết có vị vua mới sinh ra, họ đã nhanh chóng lên đường theo ánh sao, nhưng rồi ánh sao lại lạc mất. Các nhà Đạo sĩ không bỏ cuộc, đã tìm hỏi, khi được cho biết nơi vị vua sinh ra các ông tiếp tục cuộc hành trình. Nhờ ánh sao dẫn lối soi đường mà các Đạo Sĩ đã gặp được Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ. Sau khi gặp được Hài Nhi Giêsu. Các ông không đi đường của để trở về mà chọn một hành trình khác.

Hành trình đời sống đức tin của tôi và bạn cũng như vậy, có những lúc cuộc đời trở nên tăm tối khi ta gặp quá nhiều thất bại, bóng tối bao phủ. Chỉ khi ta chịu ngồi lại, trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong Lời Chúa để tìm ý Chúa, thì lúc ấy ánh sáng của Lời lại xuất hiện dẫn ta đi. Có ra đi ta mới gặp được Chúa. Vua Hê-rô-đê biết nhưng không đi, không gặp Chúa, đời sống của ông trở nên ác độc, sợ mất ngôi, ông đã ra tay sát hại các trẻ sơ sinh.

Hôm nay tôi và bạn, chúng ta cũng hãy trở thành ánh sao soi đường cho người khác đến gặp Thiên Chúa để họ cũng được cứu độ. Và mỗi người hãy là ánh sao sáng cho nhau, để cũng nhau tìm về Chân Thiện Mỹ.Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mt 2,1-12
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170902/41104

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Khiêm nhường hay khiêm tốn là một đức tính cần phải tập luyện, khiêm nhường không có nghĩa là nhúng nhường nhưng là thái độ và cách sống vẫn luôn được đề cao. Đức khiêm nhường càng cao thì lòng tin càng lớn

Khi biết khiêm tốn trong lời nói nghĩa là không ba hoa, không khoe khoang, không nói nhiều về mình.

Khiêm tốn trong cư xử là biết "kính trên nhường dưới", nghiêm khắc với mình và rộng lượng với người. Không tiếc lời khen và thận trong khi phê phán khi góp ý.

Khiêm tốn khi được sửa dạy và lắng nghe sự góp ý của người khác.

Trong đoạn Lời Chúa, thánh Mac-cô giới thiệu hai mẫu người khiêm tốn: Gioan khiêm tốn tự hạ mình để đề cao Chúa Giêsu; Chúa Giêsu khiêm tốn xin Gioan làm phép rửa cho mình. Người khiêm tốn là người chỉ nghĩ đến việc chu toàn nhiệm vụ chứ không quan tâm đến vinh dự cá nhân.

Xin Chúa giúp con biết sống khiêm tốn, biết lùi lại một bước để Chúa được lớn lên trong con và trng mọi người.Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Mc 1,7-11
7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."
 

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Sáng nay đọc tin tức, nhân vật có tên Phan văn Anh Vũ làm nóng lên trên các phương tiền truyền thông, những người quan tâm đến vấn đề của nhân vật này chờ xem cái kết của sự ra đi rồi bị trở về khi báo tuổi trẻ đưa tin "
Ngày 4-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật."
https://tuoitre.vn/bat-duoc-vu-nhom-theo-lenh-truy-na-20180104154758821.htm

Tôi không bàn về vấn đề báo chí đã đưa tin về nhân vật đầu năm 2018. Nhưng qua câu chuyện trốn - tìm trong những ngày qua. Tôi suy nghĩ về đời người, sống để rồi chết, nhưng để sống cho ra sống, chết cho ra chết, phải chăng cần một cuộc sống tử tế, biết mình biết ta, mà biết mình quả là một điều không phải dễ, biết mình đang đứng đâu, và biết đích để đến cho an bình nhắm mắt xuôi tay.

Tôi thích câu Chúa Giêsu khen ông Na-tha-na-en "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." Vì Chúa biết Na-tha-na-en "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Sống không gian dối để được thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người, trong ngày Chúa đến mời gọi ta đi vào cõi chết để bước sang một khung trời mới, nơi đó chỉ dành cho những con người sống tử tế của kiếp làm người.

Xin Chúa cho con biết dành thời gian thinh lặng, để biết con là ai trong cuộc đời này, để con biết nhìn cá biến cố đã, đang xảy ra mà xem như đó là lời cảnh tỉnh chính mình. những ngày đầu của năm 2018 có quá nhiều biến cố đau thương, đặt biệt là vụ nổ kinh hoàng biến 7 căn nhà làng Quan Độ thành bình địa.Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
 Ga 1,43-51
43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem!" 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!" 50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."