Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Kết thúc năm phụng vụ 2020 với Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ, một năm phụng vụ đã khép lại.

Nhìn lại một năm phụng vụ trôi qua có quá nhiều biến cố, biến cố lớn nhất vẫn là cơn đại dịch Covit 19 làm điên đảo xã hội cũng như giáo hội, có thể nói chưa từng có trong lịch sử Giáo hội khi nhà thờ bị đóng cửa, Thánh lễ cho giáo dâng bị ngưng không chỉ 1 lần mà đến 2 lần, và hiện nay các nước trên thế giới vẫn vật vã với cơn đại dịch khủng khiếp này.

Trong đầu tôi cuốn phim về câu chuyện "cách ly"  như đang hiện về, một cảm giác thật lạ lùng khi thành phố Sài Gòn bỗng nhiên yên ắng, vắng lặng đến lạnh người, rồi trong nhà thờ chỉ có máy quay và linh mục dâng lễ. Nhìn lại biến cố ấy trong ngày mừng lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ để tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa vẫn cho tôi, gia đình, cộng đoàn được bình an, có cơ hội tiếp tục sống để đi trọn hành trình làm người.

Như bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cho ta thấy khung cảnh ngày phán xét do một vị Vua làm thẩm phán chí công để tách "Chiên" và "Dê". 
Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.


Người xét xử kẻ dữ và kẻ lành, trả công cho mỗi người theo công việc họ đã làm khi sống trên dương gian. Những người chịu phán xét ngạc nhiên trước lời tuyên bố của vị Thẩm phán: “Tôi bảo thật anh em: những gì anh em làm cho một trong các người bé mọn nhất này của Tôi, là anh em đã làm cho chính Tôi” (Mt 25,40).

Tôi chọn Chúa Giêsu là Vua của tôi, tôi phải sống lời mời gọi của Chúa, trung thành như người đợi chủ về với vũ khí trong tay là chuyên chăm cầu nguyện, làm việc bác ái, say mê Lời Chúa và làm chúng cho Chúa trong chính đời sống hằng ngày,  để một ngày kia, chúng ta có thể nghe Vua Kitô nói với chúng ta rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ" (Mt 25, 34). 


Phúc Âm: Mt 25, 31-46

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta".

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".Phúc Âm: Mt 25, 31-46

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta".

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020Câu chuyện 5 cô dại và 5 cô khôn đi đón chàng rễ trong bài phúc âm theo Thánh Mathêu, là câu chuyện của cuộc đời tôi và bạn.

Tại sao 5 cô bị cho là dại, vì sao dại,? theo bài Tin mừng chỉ vì các cô không chuẩn bị cho mình bình dầu, không thể đi dự tiệc cưới mà phải vay mượn dầu của người khác.

và phải hiểu 5 cô đươc cho là khôn theo như bài đọc 1 : Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước.

Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm. Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ. (Kn 6, 13-17)Như thế khái niệm Khôn và Dại mà Lời Chúa hôm nay không phải sự khôn - dại của con người, mà như Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Côrintô " Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người” (1Cr 1,23-25).

Cuộc đời tôi và bạn rồi cũng có ngày được gọi ra khỏi thế gian, ra đi không sự khôn hay dại là do chính sự tỉnh thức trong từng giây phút sống. Trung thành với những việc bổn phận, Tích trữ những giọt đầu tình yêu, bác ái. dầu của đời sống cầu nguyện.

Lạy Chúa xin dạy con biết luôn sẳn sàng cho chuyến đi đón Chúa trong từng giây phút của đời sống của con. Xin cho nhân loại ngày hôm nay biết nhận ra Chúa qua những dấu chỉ của thời đại, dịch bệnh, thiên tai để canh tân đời sống.

Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời với Chúa.


Chúa nhật XXXII Thường Niên - Năm A


Phúc Âm: Mt 25, 1-13 

"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.


"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi" 
"Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

Ðó là lời Chúa.


Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Một cư dân mạng nêu ý kiến sau khi đọc tin Phùng Thị Thắng cướp ngân hàng đã bị bắt: “Cứ nghĩ đến TP.HCM thì sẽ làm giàu dễ dàng như mình nghĩ ư? Dù cho là ở xứ sở thần tiên đi nữa cũng phải cố gắng hết sức để làm việc. Chứ không phải ăn ở không hay làm việc thờ ơ thì sẽ mau chóng giàu, quá sai lầm. Có người cả đời làm lụng hết sức mà cũng chỉ đủ ăn chứ đừng nói là giàu". bình luận của Mạnh Hùng Trân: Ở đời thì mình phải biết mình là ai . Ảo tưởng bản thân quá sẽ dẫn đến những bước đi và tính toán sai lầm . Kết quả bây giờ là không nổi danh sâubit thì lại nổi danh trên mạng ở một khía cạnh khác . Thôi , cháu cố gắng cải tạo tốt để sau này trở về với xã hội làm người tốt nhé .


Phải chăng Thắng cũng tính tìm một con đường thay đổi cuộc đời không phải bằng sự làm ăn lương thiện mà bằng chính hành động xấu. Phải chăng đó là một bài học cho các bạn trẻ ảo tưởng, sống muốn giàu mà không cần lao động.

Thực trạng ngày nay của mỗi người chúng ta hẳn rất giống với người Pharisêu khi xưa! Thường thì chúng ta hay xin Chúa cho mình làm ăn phát đạt, mà không hề để ý đến cách kinh doanh của mình! Có khi kinh doanh bất chính nhưng vẫn xin Chúa cho thuận buồn xuôi gió! Hay cộng tác vào những chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng lại xin được bình an! Hoặc xin Chúa chữa lành bệnh tật nhưng đời sống không có gì thay đổi...! Đôi khi cũng có những người thách thức Chúa như những Pharisêu khi xưa!

Xin cho  chúng ta biết nhìn ra dấu lạ Chúa ban cho mỗi ngày, đó là con được sống và sống khỏe để đi học, để đi làm, để yêu thương, để  chung tay dựng xây gia đình và đất nước. 

Xin cầu  nguyện cho các người dân miền Trung đang hứng chịu cơn bão Linfa được nhiều người giúp đỡ, để cuộc sống của họ mau được trở lại bình thường.

Thứ Hai tuần 28 Thường niên (Lc 11, 29-32)
Tin mừng: Lc 11,29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020Câu chuyện nhà hàng Tâm Phúc bị "bom" 150 mâm cỗ ở Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Sau khi xảy ra sự việc, phía nhà hàng đã livestream để nhờ cộng đồng giải cứu 150 mâm cỗ từ 1,3 triệu đồng chỉ còn giá 500 nghìn đồng/mâm và được nhiều người đến mua. Đó là chuyên đời, còn chuyện đạo cũng có 1 câu chuyện về tiệc cưới, Đức Vua mở tiệc cưới cho Hoàng Tử. Một đám cưới rất đặc biệt cho cả người thiết đãi lẫn khách dự tiệc! Cách hành xử của Vua cũng như quan khách lại rất khác thường! 

Nhà vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.


Rồi câu chuyện người dự tiệc không mặc áo cưới bị nhà Vua đuổi ra ngoài, có phần nào làm cho người đọc ngỡ ngàng. Phải hiểu y phục lễ cưới ở đây là gì, vì Vua mời bất ngờ, nếu hiểu theo bình thường thì đi dự đám cưới phải có trang phục đẹp, nhưng người được mời lại đang đi làm, người nghèo khổ... nhưng cầu hiểu, ý phục lễ cưới chính là các nhân đức,  luôn là một con người mới mỗi ngày trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế phải luôn sẵn sàng cho sứ vụ Chúa kêu mời.

Vì thế chiếc áo tôi đang mặc phải là chiếc áo đưa tôi vào Nước Chúa, tôi cần là tôi, và tôi cần sự sẵn sàng, sống tử tế.

Chúa nhật XXVIII thường niên – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

{Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".}

Ðó là lời Chúa.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Cuộc sống của tôi và bạn chẳng ai biết được phía trước con đường mình đang đi, và chúng ta luôn lo lắng cho điều mình chưa biết, cho một hành trình, cho một công việc mới hay cho một chọn lựa. Chần chừ, e ngai, sợ hãi không làm cho ta tiến lên được.  và khi tôi vượt qua rào cản của sợ hãi tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho dẫu phía trước là gì, thích hay không thích thì cuộc sống tôi phải tiến lên, nếu không tiến thì dòng chảy cuộc đời sẽ đẩy tôi ra sau nhường chỗ cho người khác tiến lên.

Câu chuyện của hai Thầy trò trong Tin mừng Thánh Luca cho tôi và bạn thêm tự tin tiến bước, theo Chúa thì chỉ có tiến lên chứ không lùi lại, và cũng không ngoái lại đàng sau, “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Muốn đi trọn con đường, đòi hỏi tôi và bạn phải tín thác và phó thác, Chúa không bỏ ta, Chúa cho bên cạnh ta có rất nhiêu người tốt giúp ta hoàn thành chặng đường khi ta biết sống tử tế với nhau.

Xin Chúa cho con và những người đang chọn con đường  Chúa đi được ơn trung thành, và chỉ có tiến chứ không có lùi.

Thứ Tư tuần 26 Thường niên (Lc 9, 57-62)

Tin mừng: Lc 9,57-62

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020


'Cho đi khi còn sống'  phương châm sống của tỉ phú Chuck Feeney 89 tuổi. Tôi rất thích khi đọc slogan này trên trang báo điện tử của tuổi trẻ, ông đã cho đi tất cả khối tài sản 8 tỉ USD, chỉ chừa lại 2 triệu USD cho quãng đời còn lại. 

Tuần này, ông Feeney đã đóng cửa Quỹ Từ thiện Atlantic (Atlantic Philanthropies) sau 38 năm tuổi hoạt động, quyên góp toàn bộ tài sản cho các các nỗ lực cao cả, trong đó có đem lại hòa bình cho Bắc Ireland và hiện đại hóa hệ thống chăm sóc y tế của Việt Nam.


“Chúng ta học được nhiều thứ. Chúng ta sẽ làm nhiều thứ khác biệt, nhưng tôi cực kì thỏa mãn. Tôi cảm thấy rất vui khi hoàn thành việc này đúng thời hạn”, tỉ phú Feeny chia sẻ.

Feeney có tầm ảnh hưởng đáng kể trong “thế giới tỉ phú”. Các bậc thầy kinh doanh Warren Buffett và Bill Gates đều hết lời ca ngợi ông

"Cuộc gặp gỡ hôm ấy đã cho tôi cái nhìn khác về mục đích của đồng tiền kiếm ra. Trong đầu tôi nảy ra hàng loạt câu hỏi: Chuck Feeney là ai? Tại sao ông ấy lại cho những người xa lạ như tôi một số tiền lớn như vậy để ăn học?..." - anh Phan Thanh Tùng, một trong hàng trăm người Việt Nam được nhận học bổng du học Úc từ tỉ phú Chuck Feeney, nhớ lại buổi gặp mặt đặc biệt cách đây 15 năm. "Ông ấy là một vị Phật sống", anh Tùng nói về tỉ phú Chuck Feeney ngay khi vừa bắt đầu cuộc trò chuyện với phóng viên báo tuổi trẻ vào tối 19-9.
(Xin mời xem bài viết tại https://tuoitre.vn/vi-ti-phu-cho-di-khi-con-song-voi-381-6-trieu-usd-da-den-viet-nam-20200920220422.htm)

Theo suy nghĩ của tôi, ông đã nghe được tiếng nói yêu thương từ tận trái tim sâu thẳm của một đời người. Ông đến trần gian với ra hai bàn tay trắng, và ông cũng muốn ra khỏi thế gian cũng với hai bàn tay trắng, Những người nhận học bỗng hay những nơi nhận sự tài trợ của ông về y tế và giáo dục, họ không biết ông và ông cũng không biết họ, với tình thương, với trái tim cho đi ông đã là cha là mẹ là ân nhân của họ.

Lời Chúa hôm nay, Chúa cũng mời gọi tôi và bạn cho đi những gì mình có và làm theo tiéng gọi của tình yêu qua viêc lăng nghe Lời Chúa, và từ đó  tôi và bạn được Thầy Giêsu nhận vào gia đình của Người “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Xin Chúa thúc đẩy nơi nhũng người giàu có biết tận tình và quảng đại chia sẻ của cải mình có cho những người nghèo đói, nhất là nhũng người trong bị cơn bão vừa qua tàn phá.

Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Tin mừng: Lc 8, 19-21

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Vòng nguyệt quế được sơn son thếp vàng 9999 đã được trao cho "nhà leo núi" Nguyễn Thị Thu Hằng - quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020, đây là vòng nguyêt quế đặc biệt  nhất trong 20 năm lịch sử chương trình này.


 
Bốn "nhà leo núi" nhưng chỉ một người được nhận chức vô địch mà thôi.

Nguyễn Thị Thu Hằng, là học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, cô gái duy nhất trong "Đường lên đỉnh Olympia 20" đã trở thành quán quân xứng đáng sau phần thể hiện xuất sắc sau các phần Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.


Bình tĩnh khởi động với 60 điểm, vượt qua các phần Tăng tốc và Về đích nhưng quan trọng nhất tìm ra từ khóa Vượt chướng ngại vật là “Y tế”, Nguyễn Thị Thu Hằng đã nắm chắc phần thắng về mình ngay khi mà cả 4 thí sinh chưa hoàn thành hết phần thi Về đích.

 Tìm hiểu về Thu Hằng về hành trình tìm đến cuộc thi. Hằng được sinh ra trong gia đình có bố là trưởng xóm, mẹ là giáo viên, Thu Hằng luôn ý thức việc phải học hành chăm chỉ. Từ nhỏ, khi cùng gia đình xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia vào chủ nhật hàng tuần, em đã rất yêu thích và mong muốn có một ngày trở thành thí sinh của cuộc thi trí tuệ này.

Nhưng phải đến năm lớp 7, khi trường THPT Kim Sơn A có anh Nguyễn Cao Ngọc Vũ tham gia và đi đến trận chung kết, được thấy cầu truyền hình về tới huyện của mình, ước mơ chinh phục Olympia mới thực sự rõ ràng trong Hằng.

"Khi đó em đã nghĩ một người gần mình đến vậy có thể làm được thì tại sao mình không thể? Em quyết đặt mục tiêu tham gia Đường lên đỉnh Olympia, thậm chí đã viết dòng chữ Vô địch Olympia lên giấy và dán lên tường ở góc học tập để mỗi lần ngồi học sẽ thấy ngay. 5 năm rồi, tờ giấy vẫn ở đó và thôi thúc em", Hằng nói.

Nhờ sớm có mục tiêu rõ ràng, Hằng xây dựng kế hoạch chỉnh chu để thực hiện. Vào kỳ nghỉ hè, nữ sinh đọc hết chương trình trong sách giáo khoa bởi đó là kiến thức cơ bản, ai cũng cần và cuộc thi nào cũng sẽ có. Nhờ cách này, khi vào năm học, Hằng có nhiều thời gian hơn để mở rộng và đào sâu kiến thức.

Để có thêm kiến thức xã hội và thực tế, Hằng dành hai khung thời gian mỗi ngày là 12g trưa và 7g tối xem thời sự. Em cũng đọc tin tức trên các trang mạng và đọc quyển "Bách khoa tri thức" thường xuyên. "Kiến thức trong Olympia rất rộng. Không ai có thể trong 1-2 năm mà tích lũy đủ. Nhờ tích luỹ trong nhiều năm, khi câu hỏi xuất hiện, em mới nhớ ra", Hằng nói, cho rằng chính mục tiêu, kế hoạch cụ thể và sự kiên trì đã giúp em đi đến trận cuối cùng ở Olympia.

Quán quân đã chia sẻ cảm xúc: "Em không biết nói gì hơn ngoài hai chữ tự hào. Em tự hào vì bản thân không mắc nhiều lỗi khi thi đấu, vì là người đầu tiên của Ninh Bình vô địch Olympia", giọng nói của của cô gái chỉ cao 1m52, nặng 41 kg.

(tư liệu từ nguồn https://vnexpress.net/)

Để đạt được sự thành công cần có lòng kiên trì và sự chọn lựa, Hằng đã chọn, và hi sinh cho chọn lựa của mình, đích đến của Hằng là vòng nguyệt quế và bạn ấy đã đạt ở vị trí cao nhất của cuộc đua.
và hôm nay  ngày 21-9, ngày Giáo hội mừng kính Thánh Mathêu,  Thánh nhân đã chọn lựa theo tiếng mời gọi của Thầy Giêsu  “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. Thánh nhân đã chiến thắng với bản thân, chấp nhận đứng dạy để hướng đến mục tiêu, vòng nguyệt quế của tình yêu Giêsu mời gọi để lại cho chúng ta cuốn sách tin mừng thứ nhất.

Tôi và bạn mỗi ngày cũng có những định hướng cho cuộc đời, mỗi người cũng có ước mơ  được đội trên đầu "vòng nguyệt quế" nơi quê trời. Vì vậy  tôi và bạn chiến đấu để bước lên bục cao nhất trên con đường tìm về Chân Thiện Mỹ.

Xin Chúa cho con và nhân loại hôm nay bước vào một tuần mới trong bình an và niềm vui của lòng thương xót và ơn tha thứ.

Tin mừng: Mt 9, 9-13

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?”  Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.  Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”