Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Ngày 17 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Mt 1,1-17
Đây là gia phả Chúa Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham: Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétxơron; Khétxơron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít. Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơhôsaphát; Giơhôsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; 10 Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; 11 Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon. 12 Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; 13 Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; 14 Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; 15 Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; 16 Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Chúa Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.


Lạy Chúa mỗi khi con đọc lại gia phả Chúa, con cảm thấy thật hạnh phúc vì con được làm con Chúa, nă trong gia phả của đức tin, của ơn cứu độ. Thật là hạnh phúc cho con khi Chúa cũng mang thân phận của một con người. Con ta ơn Chúa, xin Chúa cho con biết sống sao cho xứng đáng là con Chúa trong một gia đình nước trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét