Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Khi con nhỏ tôi rất thích nằm trên võng ngắm trời đầy sao, tôi nghe người ta nói mỗi ngôi sao là tượng trưng cho một số mệnh, nhưng có người cũng cho rằng mỗi ngôi sao là một thiên thần nhỏ có nhiệm vụ thắp sáng bầu trời đêm đen. Vì thế khi thấy một ngôi sao xẹt bay xuống là tôi lại cầu nguyện cho một người vừa qua đời và nhắm mắt để ước một điều. Đó là câu chuyên thời thơ ấu. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn thích ngắm sao, mặt dầu thành phố nhiều đèn nên khó mà cảm nhân được sự lung linh huyền ảo đến lãng mạn khi ngắm những chòm sao.
 Trong chuyện các thánh cũng có một câu chuyện kể về Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu reo lên khi thấy tên của thành nhân được ghi trên trời: "Một buổi chiều, níu tay cha Têrêsa chỉ lên trời mà nói: Cha ơi! Xem kìa, tên con đã được viết trên trời" (trích Một tâm hồn).
Câu chuyện kính thánh kể về ba vua phát hiện ánh sao lạ và đã lên đường.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH (Năm B)
Lời Chúa: 
 Mt 2,1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem, thuộc xứ Giuđêa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà hiền sĩ từ Đông Phương tìm đến Giêrusalem. 2 Các ông nói:  “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” 3 Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. 4 Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. 5 Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđêa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: 6 “Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta.” 
7 Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu mấy nhà hiền sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. 8 Rồi vua phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái Người.” 9 Nghe nhà vua nói, họ lên đường.  Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương, lại đi trước họ, mãi cho tới khi tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. 10 Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 11 Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Đức Maria mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy Người. Rồi, mở bảo tráp ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. 12 Và khi nhận được lời mộng báo “Đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình.
Ba nhà chiêm tinh: nhìn thấy ngôi sao lạ, các ông biết đó là vị vua đã sinh ra, nhưng hành trình của ba vua lại bị lạc mất ánh sao nên các ông vào gặp vua Hêrôđê để hỏi thăm " “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” Sau khi vua hêrôđê bàn hỏi các nhà hiền sĩ, vua phái họ đến Bêlem : “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái Người.”Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương, lại đi trước họ, mãi cho tới khi tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở". Ba vua đã đi và gặp được Hài Nhi, họ đã :họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy Người. Rồi, mở bảo tráp ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược. Họ không đi lạ đường cũ để gặp vua Hêrôđê vì họ được báo mộng “Đừng trở lại với Hêrôđê”

Hành trình và thái độ của Ba Vua đến với Chúa Hài Nhi cho tôi nhìn lại hành trình đời sống của chính mình. Hằng ngày vẫn có ngôi sao của Chúa dẫn đường cho tôi đến gặp Chúa trong cầu nguyện, trong Thánh Thể trong những người tôi gặp gỡ. Có những khi đời sống tăm tối tôi cần bàn hỏi và ra đi. Năm nay giáo hội mời gọi những người dâng hiến canh tân đời sống, tôi tạ ơn Chúa, đó là một ánh sao lóe lên khi đời sống Thánh hiến đang từ từ sa sút , tôi ý thức hơn và sẽ đi theo ánh sao đến với Chúa hằng ngày, và xin Chúa biến đổi con và những người sống đời thánh hiến.

Lạy Chúa xin Chúa đựng nên con, Chúa cho con một ngôi sao sáng dẫn đường con đi và đem Chúa cho người khác, xin Chúa cho con biết làm sáng ngôi sao tình yêu của Chúa để con chiếu tỏa ánh sáng bình an của Chúa đến môi trường con đang sống. và khi con bị lạc mất ánh sao, xin cho con biết bàn hỏi, và nhanh chóng lên đường.

Xin Chúa thương các linh hồn vừa gặp tại nạn trong thế giới nhất là người người qua đời trong tai nạn rới máy bay ở Indonesia

0 nhận xét:

Đăng nhận xét