Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018


Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Không có truyền giáo, Giáo Hội không thể tồn tại. Bởi thế, truyền giáo là trách nhiệm của mỗi người. Thánh Phao-lô nói với giáo dân ở Cô-rin-tô : “Rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”


Thánh Phanxicô Xaviê đã sống một đời yêu mến mạnh mẽ trong từ bỏ, cháy bỏng trong cầu nguyện, quảng đại trong việc thi hành Ý Chúa, nghèo nàn trong tin tưởng và cậy trông. Ngài đặt Thiên Chúa trong trái tim và cũng đã đặt Người trên đôi tay. Trong trái tim để chỉ yêu mến một mình Người, trên đôi tay để chỉ còn biết thi hành những điều Người muốn. Cả cuộc đời Phanxicô Xaviê là một khúc ca tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa mỗi tín hữu Việt Nam hôm nay đều mang trong tim ngọn lửa nhiệt tình loan báo Tin Mừng.Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Mc 16,15-20

15 Khi ấy, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." 

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét