Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015


Ai sinh ra trên đời này cũng có một gia đình: có cha có mẹ có anh chị em, sống chung sống cùng và sống có trách nhiệm với nhau. Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành nhân, con cái lắng nghe sự dạy bảo của cha mẹ, kính trọng và chăm sóc cha mẹ khi lớn tuổi.

Để được như vậy mỗi người ý thức vai trò và sống cho trọn vẹn hai chữ "Đạo Hiếu" trong lời Chúa dạy

MỒNG HAI TẾT

Lời Chúa:

Bài trích sách Huấn ca.
Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,
cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
Các ngài là những vị đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.
Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu
đó là lũ cháu đàn con.

Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;
nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.
Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,
vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.
Các ngài được mồ yên mả đẹp
và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.
Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Mt 15,1-6

 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Chúa Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”  Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?  Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”


Lạy Chúa xin cho các người con biết sống điều Chúa dạy là thờ cha kính mẹ yêu thương anh chị em trong gia đình. Xin cho các bậc làm cha mẹ biết yêu thương giáo dục con cái trong tình Chúa và tình người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét