Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Hơn 6200 người vào việc do ... đánh nhau trong dịp Tết. đó là tựa đều bài viết đăng trên http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150224/hon-6200-nguoi-vao-vien-do-danh-nhau-trong-dip-tet/712899.html
Trăm ngàn lý do để người ta đánh nhau, phải chăng hai chữ "yêu thương" ngày nay co vẻ như hàng hiếm, yêu thì phải chịu nhịn phải nhẫn, thế nhưng qua những trang báo phản ảnh về tình trạng tâm sinh lý con người ngày nay có vẻ bất ổn, dễ nổi nóng, dễ ẩu đả nhau, nhường nhịn nhau khó lắm.
Bây giờ phải làm gì đây? phải cầu nguyện, tập luyện tính khí hiền hòa, biết nhường bước và chấp nhận thua thiệt. Khó, nhưng cần phải luyện tập thôi. 
Lời Chúa hôm nay nói với ta:
Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 5,43-48
43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. 44 Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, 45 để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo"

Lạy Chúa xin cho con biết học nơi Chúa bài học khiêm nhường, nếu như con có bị thiệt thòi thì con xin dâng lên Chúa để cho con và những người quanh con được bình an. Xin cho con biết nhìn lên thập giá Chúa mỗi khi con bị thua thiệt, mỗi khi con nổi nóng, mỗi khi con thấy con sẽ làm tổn thương cho chính mình và cho người khác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét