Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Sống cần có mục đích và chọn lựa, kết thúc cuộc đời của mỗi người tùy vào cách họ sống. Tuy nhiên để nhận diện chính mình thì không phải dễ.

Ta thường dễ nhìn về người khác hơn là nhìn thấy mình, và đôi khi ta cũng giả như ta vô tội khi đứng trước một sự kiện. Chính trong bữa tiệc ly, khi Chúa GIêsu nói "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ thì buồn rầu mỗi người cũng tự vấn lương tâm với Chúa "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" Chúa cho các ông biết người đó là ai, nhưng Giuđa cũng hỏi "Rapbi, chẳng lẽ con sao? " Câu hỏi đó như để nói lên rằng, không phải là con đâu mà là một ai khác. Một ai khác không liên quan tới con, một ai khác đã xúc phạm đến Chúa.

 Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi tôi hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì mình đã sống và đang sống để dám can đảm thay đổi đời sống của mình, và cùng tiến bước với Chúa trong mọi thăng trầm của một kiếp người nơi trần thế này.

Trong những ngày Tuần Thánh, xin Chúa ban cho chúng ta ý thức được căn tính và mục đích của cuộc đời, từ đó biết hiệu chỉnh lương tâm và những lựa chọn sao cho phù hợp với vai trò môn đệ của Đức Giêsu.

Xin Chúa cho con biết nhìn và nghe, hiểu và thấu những gì đang diễn ra từng ngày trong cuộc khổ nạn của Chúa để con can đảm chọn lựa và sống có mục đích.

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: 
 Mt 26, 14-25
 14Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các Thượng tế15mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.17Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 18Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy." 19Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. 20Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." 22Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" 23Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!" 25Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Rápbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét