Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Cầu nguyện thanh lọc và làm cho đời sống ta nên trong trắng khi nó gạt ra ngoài những thú vui thấp hèn, những gian trá và những lừa đảo của thế gian. Cầu nguyện cung cấp cho ta một nền tảng vững chắc để xây dựng và gọt chữa tất cả những liên hệ khác trong đời sống của ta. Cầu nguyện cảnh tỉnh rằng ta không cô đơn trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không chỉ kéo ta đến gần Chúa, nhưng nó còn kết hợp ta với từng người thánh thiện khác mà có lòng yêu mến Chúa giống như ta. Một cách đơn giản, cầu nguyện nhắc nhở rằng ta không thể tiến lại gần Chúa một mình được, chỉ có ai sống trong tình yêu mến mới gặp được Chúa. Ta cần nắm chắc việc cầu nguyện để tìm ra được chân lý và hạnh phúc mà ta hằng luôn kiếm tìm.

Chúa mời gọi ta thay đổi cách cầu nguyện qua bài Tin mừng hôm nay, Cầu nguyện bằng chính con tim, cầu nguyện bằng chính hi sinh  và cầu nguyện bằng chính lời Kinh Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha.

Xin cho con biết chú tâm và thành tâm khi đọc kính Lạy Cha, nhất là trong Thánh Lễ để xin cho Nước Chúa mau trị đến, xin cho lương thực hằng ngày vừa đủ, xin cho không bị sa chước cám dỗ.


Thứ Ba tuần Thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 6,7-15
7"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét