Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018Hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống cầm tay và đỡ bà mẹ vợ ông Si-môn đang bịnh được phục hồi, cho tôi cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa dành cho bà và Si-môn.

Đáp lại là sự phục vụ ân cần của bà đối với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

Mỗi ngày Chúa cũng đang cúi xuống chữa lành bệnh tật cho những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa cho con cũng như thế giới ngày hôm nay cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mà sống chân thành, chân thật và quảng đại phục vụ mọi người.
Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 1,29-39
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" 38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét