Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016


Được phục vụ ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa, tôi được phục vụ bạn, hay là tôi được bạn phục vụ. Thật ra, với hai nghĩa đều mang tính tích cực, khi nào chữ "được" thay thế bởi "bị" thì nghĩa trở nên tiêu cực.

Một ngày sống tôi được phục vụ rất nhiều từ chính những người có liên hệ hay những người không quen biết. Đi từ nhà đến chỗ làm việc, con đường tôi đi rất sạch sẽ, tôi thầm cảm ơn người công nhân quét đường tối. Tôi điểm tâm sáng rất là ngon miệng, tôi cảm ơn người làm bếp.... và cứ như vậy cả một ngày biết bao người đã phục vụ tôi. Còn tôi nhìn lại tôi được phục vụ mọi người như thế nào? Khi tôi biết chu toàn trách nhiệm được giao, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong vui tươi và khiêm tốn. Dù việc lớn việc nhỏ tôi làm với tinh thần Chúa dạy: "khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi" có lẽ con vô duyên nữa chứ.

Tôi làm mọi việc trong tháng 11, tháng Cầu nguyện cho các linh hồn, những người đã qua đời không con tự làm việc cho mình, tự làm những việc bác ái yêu thương mà khi còn sống họ đã không thực hiện. Chúc mời gọi tôi giúp họ bằng chính lời cầu nguyện, hy sinh để cho các linh hồn được may về với Chúa.

Tôi ý thức khi làm tất cả mọi công việc với tinh thần phục vụ và khiêm tốn vì  “Không có đức tính khiêm tốn, không có mục vụ nào có thể phục vụ được và phục vụ một cách phong phú”, Đức Phanxicô nói với các Sứ thần Tòa Thánh ngày 17-9-2016

Thứ Ba Tuần thứ 32 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 17,7-10
7"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", 8chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!? 9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét