Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016


...Có được niềm tin/lòng tin rất quan trọng nhưng để duy trì nó còn khó hơn. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực và niềm tin tuyệt đối...
...Sẽ có những lúc bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và muốn dừng lại, buông bỏ những thứ mình đã tin tưởng, " Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân, nếu bạn có thể mơ ước bạn có thể làm được" (Walt Disney)
Đúng, sống cần phải có niềm tin, niềm tin tôi học được nơi ông đại đội trưởng, nài xin Chúa Giêsu cứu người đầy tớ bị bại liệt ở nhà đang đau đớn,  Niềm tin của ông ở chỗ ông tin vào quyền năng của Chúa, ông tin chỉ một lời phán của Chúa thì người đầy tớ sẽ lành bệnh. 

Xin cho con biết học nơi ông đại đội trưởng, về niềm tin vào Chúa niềm tin vào chính tình yêu mà ông dành cho người đầy tớ đang bênh năng, niềm tin vào lòng thương xót của Chúa,

Thứ Hai Tuần thứ 1 Mùa Vọng, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 8,5-11
5Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6"Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: 8"Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm." 10Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. 11Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. 12Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 13Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét