Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

 Sống thật là một nghệ thuật hay là một kỹ năng sống. Mình là một sự thật, nên mình có ra sao cũng nên chấp nhận điều đó nhằm tránh sự đua đòi của tâm. Sống thật là đơn đặt hàng của đời sống, được chấp nhận và giao hàng. Qui trình này chỉ có mình thực hiện từ A đến Z, do bản thân đầu tư và thực hiện. Ngày nay với tốc độ công nghệ hoá, sống thật được đề cao nhưng lại mang màu sắc của công nghệ, của thị trường hay nhanh như tia chớp và lại rất ảo. Đây chắc chắn không phải sống thật với chính mình rồi. 

Sống thật với chính mình không có nghĩa là đề cao cái tôi. Nếu không, người sẽ tách biệt mình ra khỏi thế giới này và lạc lõng trong rừng bản ngã. Xem cái tôi quá lớn sẽ dẫn đến kiêu ngạo và trầm cảm. Kiêu ngạo vì cho rằng chỉ có tôi mới như thế và chẳng ai bằng tôi. Trầm cảm vì khi bị xa lánh thì thu vào lớp vỏ của riêng mình vì không còn gì để chứng minh nữa. Chẳng có chi là cái tôi cả nên đừng mất thì giờ ngồi suy nghĩ làm thế nào để biểu thị cái tôi.
 
Sống thật nên không áp đặt mà cứ tự nhiên mà sống, bình thản mà đi hay tự nhiên mà ngồi. Bất cứ sự gò bó nào đều là những yếu tố làm sự sống bị gò bó.

Sống chân thật để được thật ánh sáng ơn cứu độ. "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." lời khen của Đức Giêsu dành cho ông Nathanaen chính là điều Chúa muốn nhắc nhở tôi, sống thật và sống ngay chính, vì không có gì Chúa không biết.

Xin cho con biết chọn cho mình một lối sống sạch, sạch từ trong tâm hồn đến bên ngoài, sạch trong tư tưởng và cả lời nói.

Thứ Năm ngày 05.01.2017
Lời Chúa: 
 Ga 1,43-51
43Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44Ông Philípphê là người Bếtxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô. 45Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giuse, người Nadarét." 46Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem! " 47Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." 48Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." 49Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen! " 50Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." 51Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét