Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015


Khi ta mang trong mình bệnh tật, tội lỗi ta cảm thấy cuộc đời bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình nào đó, ta cảm thấy thật bất lực. Theo một nghĩa nào đó ta đang bị bất toại không thể đứng lên được, ta cần anh chị em ta giúp đưa ta đến với Chúa. Với lòng tin và sự liên đới trong tình huynh đệ ta sẽ được chữa lành.

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, vững tin vào tình yêu Chúa và tình yêu thương của anh chị em con, giúp con đứng lên mỗi khi con sa ngã mỗi khi con gặp chán chường thất vọng vào chính mình và cuộc sống.


Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mt 9,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. 2Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". 3 Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". 4 Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? 5 Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? 6Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". 7 Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. 8 Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét