Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Chấp nhận việc làm tốt của một người khác đó là cả một nghệ thuật của con tim. Khi ta nghe hay nhìn thấy người khác làm một việc gì tốt hay thành công trước một sự kiện nào đó mà lòng ta cảm thấy vui, nói lời chúc mừng với cả con tim thì lúc đó tâm hồn ta đang bình an, và tình yêu được chia sẻ thật sự.
Nhưng thực tế chuyện đó thật khó khi ta chưa chấp nhận sự thành công của người khác , câu chuyện sau đây cho ta hiểu hơn điều đó

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Lc 11,14-23
14 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. 15 Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". 16 Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. 17 Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. 18 Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, 19 vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. 20 Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

21 "Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; 22 nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. 23 Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".
Luôn luôn canh gác con mắt, trái tim, bàn tay, suy nghĩ, lời nói để phòng xa những chước cám dỗ làm tâm hồn con trở nên đen tối. Bám vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, hi sinh và hãm mình đó là điều Chúa mời gọi con sống mùa chay này. Dùng chính tình yêu để đáp trả tình yêu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét