Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Mt 23,1-12
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: 2 "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: 3 vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. 4 Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. 5 Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. 6 Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". 8 Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. 9 Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. 10 Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. 11 Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. 12 Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".


Ai trong chúng ta cũng có cha mẹ và những người thầy dạy ta nên người, và mỗi ngườ chúng ta cũng cách này hay cách khác cũng là cha, mẹ và là thầy dạy của người khác. Thế nhưng hôm nay Lời Chúa dạy ta không phải theo nghĩa đen, nhưng Chúa muốn dạy ta một bài học khiêm tốn và làm gương sáng cho người khác bằng chính đời sống của mình. Không thể hướng dẫn người khác phải yêu thương tha thứ, mà ta sống trong sự bất hòa, hận thù. Không thể dạy người ta sống bác ái chia sẻ mà ta lại ích kỷ bo bo giữ cho mình. Hay dạy người ta sống lạc quan vui tươi con ta lại luôn ca thán, cau có...

Lạy Chúa sống điều Chúa dạy để con dạy điều mình sống đó là điều không phải dễ, nhưng mỗi ngày xin cho con biết nhìn lên Thập giá để con biết mình phải làm gì, phải sống như thế nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét