Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015


Yêu là gì? người ta định nghĩa tình yêu muôn màu muôn vẻ nhưng định nghĩa ấy chỉ có giá trị khi đem đến cho con người sự bình an, hạnh phúc.

Càng yêu mình thì càng thấy mất, càng thấy cô đơn trống vắng, tình yêu sẻ chia mới là tình yêu tồn tại.

Có một Đấng đã chết cho người khác chỉ vì yêu, và dạy cho con người về tình yêu đích thật, yêu là phục vụ và yêu là hi sinhCHÚA NHẬT 5 Mùa Chay (năm B)
Lời Chúa: 
 Ga 12,20-33
20 Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. 21 Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." 22 Ông Phi-lip-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-lip-phê đến thưa với Đức Giê-su. 23 Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. 27 "Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đẩy? Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha". Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 29 Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!" 30 Đức Giêsu đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. 31 Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tội." 33 Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Lạy Chúa học nơi Chúa hai chữ "tình yêu" không phải dễ, chỉ khi nào con biết nhìn lên thánh giá và biết cúi nhìn xuống với anh chị em con thì con mới phần nào khám phá đươc tình yêu CHúa dành cho con và cho cả nhân loại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét