Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015


Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 4,43-54
43 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. 44 Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". 45 Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.
46 Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. 47 Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. 48 Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". 49 Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". 50 Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
51 Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. 52 Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". 53 Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. 54 Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Để sống đức tin như viên quan chức trong bài tin mừng thì thật là khó, để chữa lành một căn bệnh nào đó thì con người phải đến bệnh viên, phòng khám gặp bác sĩ để được chữa bênh, và nhiều khi hết tiền mà bệnh vẫn chưa được chữa trị được.

Tôi có một người bạn làm bác sĩ, chị chia sẻ: khi khám bệnh cho một bệnh nhân thấy bệnh họ không đến nỗi nặng, không cần phải điều trị thuốc cao, mắc tiền, họ không tin đôi khi khám bệnh ra không mua thuốc vì nhìn thấy toàn thuốc sản xuất tại Việt Nam cho là bác sĩ muốn nuôi bịnh hay bác sĩ này không giỏi. Thật ra họ đâu có biết nến dùng liều thuốc mạnh họ sẽ bị lờn thuốc và điều đó rất nguy hiểm cho chính bản thân họ." vậy đó tâm lý người bệnh là muốn chữa bệnh thật nhanh khỏi. mà họ quên rằng phải tin người chữa bệnh cho mình, và người bác sĩ cũng phải tin là bệnh nhân cần được chữa bệnh để làm việc cho có tâm.

Lạy Chúa xin cho các bệnh nhân nan y được khỏi bệnh nhờ vào lòng nhân ái của các bác sĩ, và xin cho họ có một niềm tin và người giúp mình vượt qua căn bệnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét