Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 5,1-3a.5-16
1 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. 2 Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. 3 Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. 6 Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" 7 Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". 8 Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". 9 Tức khắc người ấy được lành bệnh.
Anh ta vác chõng và đi. 10 Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". 11 Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". 12 Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" 13 Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
14 Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". 15 Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
16 Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
http://tonggiaophansaigon.com/suy-niem/20150316/29862


Trong những ngày Mùa Chay , Giáo hội cho nghe đọc những bài Tin mừng nói đến tình thương CHúa dành cho con người và con người cần hoán cải để được hạnh phúc.
Nguyện xin Chúa chữa lành tâm hồn con giúp con biết lánh xa những gì làm Chúa buồn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét