Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9,35–10,1.6-8
35 Chúa Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Chúa Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
10 1 Rồi Chúa Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Mùa vọng nhắc con tỉnh thức và sẵn sàng, tỉnh thức khi con biết nhu cầu của mọi người như Chúa Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.". Tỉnh thức là con biết ra đi đem về cho Chúa những con chiên lạc xa đàn, khi con giúp đỡ những người đau uếy, bệnh tật tinh thần cũng như thế xác. Vì con đã được Chúa ban rất nhiều hồng ân, thì con phải cho đi ngay chính cách sống của con. Cho mà không tính toán, không hơn thua.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét