Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 11,11-15
11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. 13 Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan 14 và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. 15 Ai có tai, thì hãy nghe!".


Tôi thích câu "Ai có tai, thì hãy nghe". Lắm khi có tai mà lại không nghe được, có mắt mà lại không thấy.

Báo Tuổi trẻ sáng nay đăng tin "Time bình chọn Đức Giáo Hoàng Francis là Nhân vật của năm" http://tuoitre.vn/The-gioi/584842/time-binh-chon-duc-giao-hoang-francis-la-nhan-vat-cua-nam.html

Đức Thánh Cha là người biết lắng nghe tiếng kêu đau khổ của người nghèo, người bị áp bức, Đức Cha dám lên tiếng nói giúp người nghèo Đó là bài học cho tôi nhất là trong thời gian tôi đang dọn đường cho Chúa đến với tôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét