Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 15,29-37
Một hôm, 29 Chúa Giêsu đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.
32 Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường." 33 Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" 34 Đức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ." 35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."


Lạy Chúa xin cho con học nơi Chúa sự quan tâm của Chúa đến với những người đấn với Chúa, Chúa thấy nhu cầu của họ, Chúa đã ban tình thươgn của Chúa thật dồi dào đến nỗi dư thưa. Nhưng để được vậy chính con hắng này tìm gặp Chúa trong cầu nguyện, trong những việc nhỏ mọn hằng ngày, để với "bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ" Chúa sẽ làm phép lạ cho những ai mà con đang giúp đỡ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét