Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 7,21.24-27
21 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

Các cơn bão vừa qua đã cuốn đi bao nhiêu ngồi nhà, gậy ra bao cảnh tan thương. Những ngôi nhà xây không chắn chắn bão sẽ cuốn đi rất nhanh. Nhưng ngôi nhà kiên cố thì không sao. Chúa dạy: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành"

Nghe lời và đem ra thực hành là xây nhà trên đá, vững chắc, không gì tàn phá được. Nghe mà không thực hành thì giống như xây nhà trên cát, chỉ cơn gió thổi mạnh cũng đã ngã tan tành.

Xin cho con biết nghe, nói, làm đi với nhau trong đời sống hằng ngày.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét