Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9, 27-31
27 Đang khi Chúa Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" 28 Khi Chúa Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin." 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy." 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

"Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" Con cũng kêu lên như anh mù, cho dẫu con chẳng mù. Vì mắt con sáng mà lòng con tối, khi con chất chứa bao hận thù, ganh ghét.. Mắt con nhìn được mà lại không thấy khi con làm ngơ trước đau khổ và nhu cầu của người khác. 


Khi con biết tỉnh thức và sẵn sàng là lúc mắt con sáng, Lạy Chúa xin cho luôn ý thức từng lời nói, từng việc làm để con được thấy Chúa ở trong con và con ở trong Chúa, để con thấy những già đang giăng lối cản bước con đến với Chúa. Xin Chúa cho con được thấy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét