Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Thứ Hai Tuần 1 Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Mc 1,14-20
14 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, 15 Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
16 Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. 17 Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". 18 Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. 19 Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, 20 Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

"Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người"
Xin cho con biết theo Chúa từng giây phút trong đời sống của con, theo CHúa là con chắp  nậyn lội ngược dòng.
"Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người." bỏ lưới, các ông dám bỏ sự an toàn mà các ông đang có, dám bỏ lại sự ổn định của cuộc sống thường ngày, mà theo Giêsu, cho dù trước mặt các ông là một khung trời mù mịt. Nhưng các ông tin vào lời mời gọi của Chúa: "Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người"
Xin cho con biết vững tin vào con dường con đang đi là đi theo Chúa, bước theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét