Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

LỂ CHÚA HIỂN LINH
Lời Chúa: Mt 2.1-12
 Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giu đê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà hiền sĩ từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. "Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giu đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:
 Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời".
 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà hiền sĩ đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin qúy ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến.
 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.


Hành trình của ba vua đi tìm viếng Hài Nhi Giê-su đó là hành trình của những người khao khát tìm ánh sáng trong đời sống hằng ngày của mỗi người trong chúng ta. 

Mỗi nhân vật trong câu chuyện đề cho ta suy nghĩ đến cuộc sống của ta hôm nay.

- Các Hiền sĩ (ta hay gọi là Ba Vua) khi phát hiện ra ánh sao lạ trên bầu trời, các ông là những nhà chiêm tinh nên các ông hiểu được ánh sao đó là dấu hiệu của một vị vua mới sinh ra. Thấy, biết các ông nhanh chóng lên đường, với mục đích tìm bái lạy vị Vua  đã chào đời.

Ra đi theo ánh sao, nhưng đâu phải lúc nào ánh sao cũng sáng để dẫn các nhà Hiền sĩ đi một mạch đến Bê-lem. Các ông đã bị mất phương hướng. Không nản chí bỏ cuộc, các ông đã tìm đến vị vua hiện đang cai trị vùng Giê-ru-sa-lem đó là vua Hê-rô-đê. khi được hướng dẫn, chỉ đường, các ông lại thấy ngôi sao xuất hiện, tiếp tục cuộc hành trình và các ông đã gặp thấy "thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến"
sau đó các ông không theo lời của vua Hê-rô-đê mà tìm lối khác về xứ sở của mình.Cuộc đời của mỗi người chúng ta với hành trình tìm về Nước Chúa cũng có biết bao nhiêu chướng ngại vật dọc đường, mưa sa, bão tố cuộc đời lắm khi làm ta không con định hướng, mất đức tin, dễ buông xuôi. Vậy ta phải làm gì trong những lúc tối tăm không lối thoát? Cần bàn hỏi với những người ta tin tưởng, những người có thể giúp ta thoát khỏi mấy mù che lối. Ta cầu nguyện, ta thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói với ta. 

Thái độ của các Hiền sĩ khi gặp được Hài Nhi Giê-su thì bái lạy, dâng lễ vật và thay đổi hương đi. Con ta mỗi khi được gặp Chúa trong Thánh lễ, rước CHúa vào lòng, ta có thay đổi hướng đi dẫn ta đến con đường đen tối , thay đổi cuộc đời, hay ta vẫn như cũ.
Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết "xuất hành" ra khỏi chính mình để  được gặp Chúa, và khi gặp được Chúa xin hãy cho con thay đổi lối sống của con

- Thái độ của vua Hê-rô-đê cũng cho ta tiếp tục nhìn vào đời sống của chính mình.
Tại sao vua không đích thân đi tìm viếng Hài Nhi? tại sao vua lại bối rối?

Khi có một vị vua mới sinh ra đồng nghĩa với việc Hê-rô-đê sấp mất ngôi, Vua không muốn rời khỏi ngai vàng, vua không muốn rời khỏi cuộc sống nhung lụa, quyền lực. Thật chất là Hê-rô-đê tìm cách giết Hài nhi. đọc thêm phần tiếp ta sẽ thấy vua tức giận khi các nhà hiền sĩ không đến báo cho Hê-rô-đê biết chỗ Hài Nhi sinh ra, Hê-rô-đê đã cho giết chết các trẻ sơ sinh tử 2 tuổi trở xuống. Nói một đường làm một nẻo làm tính xấu mà đôi khi ta bị vướng vào mà ta không hay biết.

Thế lực, danh vọng, tiền tài dễ làm cho ta mờ mắt không con nhận ra điều đúng điều sai, ngày này nhìn vào xã hội mỗi ngày trên các trang mạng, hình ảnh đẹp, câu chuyện đẹp của người với người ta không thấy là bao nhiêu, thay vào đó toàn là câu chuyện chết chóc, tai nạn, tham nhũng, cướp của giết người, gia đinh li tán....

Ta phải làm gì đây, ngồi đó để nguyền rủa bóng đen? không ta đứng dậy, ra đi đem ánh sáng vào nơi tối tăm, chung tay xây dựng môi trường mình đang sống cho trong sạch. Mội ngày tìm thấy ánh sao của Đức tin soi đường dẫn lối ta đi bắng chính đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và hoán cải.

Lạy Chúa, trong ngày lễ Hiển Linh con ngước mắt nhìn lên trời cao xin Chúa đoái thương đến loài người chúng con, đến từng tâm hồn đang lạc mất phương hướng, đến với những ai chưa nhận biết Chúa để bái lạy, để dâng lên CHúa những hương hoa cuộc đời và những giọt nước mắt khổ đâu, và cuối cùng con cầu xin CHúa cho con và mọi người được ơn thay đổi lối sống trong bóng tối, dám ra ngoài để đón nhận ánh sáng chan hòa yêu thương và sẻ chia.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét