Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015


Trộm thì không thể đi đứng công khai được, tất nhiên hắn không thể đi cửa chính mà đợi chủ mất cảnh giác là đột nhập vào ngay. Đó là của cải vất chất trong nhà, sở hữu mắt thấy tay cầm được.

Con có một câu chuyện trộm vào nha người ta mà vẫn thản nhiên, vô tư, câu chuyện “Xông vào nhà mới gõ cửa” được đăng trên 
Nhưng các tin nhắn rác tự động nhảy vào điện thoại di động người ta lại bảo chủ nhà “để từ chối quảng cáo, nhắn lại số...”.
Vô duyên giống như việc nhảy vào nhà người ta rồi mới bảo: “Nếu không muốn cho tôi vào thì phải bảo không”.

Cùng với việc chế tài “người lạ xông vào nhà người khác”, cũng cần xử lý nhà mạng - người gác cổng - chểnh mảng nghĩa vụ bảo vệ chủ nhà - khách hàng của mình.http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20150429/xong-vao-nha-moi-go-cua/739967.html
Đó là câu chuyện 1 trong ngàn câu chuyện của những người canh cửa, và của những tay trộm là cho cuộc đời người khác đau khổ.

Tôi nhìn lại chính mình xem hằng ngày tôi có đi qua Cửa mà Đấng Tạo Hóa đang chờ tôi mỗi ngày, khi tôi làm một việc tốt cho tôi và cho người khác, khi tôi biết nói lời yêu thương, khi tôi biết nghĩ về người khác.
Lạy Chúa xin cho con biết đọc và suy gẫm hình ảnh của người canh cửa trong bài Tin mừng "Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 10,1-10
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. 3 Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. 4Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ".
6 Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. 7 Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. 8 Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. 9 Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.10 Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét