Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Ta được sinh ra và có mặt trên đời này là một ân phúc của tình yêu của Đấng Tạo Hoá dành cho ta qua tình yêu của cha mẹ. Mỗi ngày ta được nuôi dạy để thành Nhân. Cuộc đời ta đi không chỉ là thảm hoa, mà con thảm đá, thảm gai đòi họ ta những hi sinh cố gắng và lòng cản đảm để vượt qua.

Ta không phải chỉ được sinh ra 1 lần mà ta phải được sinh ra mỗi ngày, vì sao thế, đơn giản thôi, chỉ vì ta muốn ta luôn đổi mới và đổi đời. Một bàn tay sau khi lao động thì cần phải rửa sạch mới bước vào bữa ăn. Sau khi trải qua hành trình ngoài đường đầy bụi khói về đến nhà ta cần rửa sạch những bụi trần bám vương trên mặt ta. Sau một ngày làm việc để được thư thái, tâm hồn nhẹ nhàng bay bỗng trong tình yêu gia đình, bạn bè ta cần "tắm xác" , đó là ta lo cho thân xác, sức khoẻ , tinh thần của ta.
Thế còn linh hồn ta thì sao? ta cần tái sinh mỗi giây phút, mỗi giờ và mỗi ngày, tái sinh trong thinh lặng, suy xét và cầu nguyện để được sinh ra mỗi ngày trong ơn Chúa Thánh Thần, có thế mới làm cho con người ta được đổi mới và đổi đời, tiến dần đến quê hương vĩnh cửa nơi ta sẽ dừng chân vĩnh viễn tại đó với Đấng Tạo dựng nên ta.

Phương thế giúp ta được tái sinh mỗi ngày là Lời Chúa, Thánh Thể cùng với ơn Chúa Thánh Thần để từ đó ta biết ta và ta biết Người. Ta sống không phải là một hòn đảo nên ta có bổn phận giúp cho mọi người cũng được sống trong sạch, trong sáng và trong lành để thế giới ta sống bớt đi hận thù, chia rẻ.

Lạy Đấng Tạo Dựng nên con và mọi người trên mặt đất nay xin cho chúng con biết ý thức bản thân chúng con phải luôn được tái sinh trong từng ngày sống, và cần được tái sinh bởi trời, để rồi ngày chúng con ra đi khỏi thế giới này chúng con được sống trong tình yêu và lòng thương xót của Đấng yêu thương chúng con.

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 3,1-8
Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. 2 Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". 3 Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". 4 Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" 5 Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. 6 Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét