Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Đấng Tạo hoá đã tạo dựng con người có đôi chân, với đôi chân của mình con người thể di chuyển đó đây, vì thế đôi chân rất quan trong để điều khiển toàn thân di chuyển. Để chân luôn được sạch thì phải bảo vệ nó, vệ sinh đôi chân để đôi chân khoẻ mạnh. Theo các nhà nghiên cứu thì từ cổ chân trở xuống có 66 huyệt vị, người xưa đi chân trần, các rễ cây, sỏi, đá, luôn va chạm, chà xát, kích thích các huyệt này, nhờ đó mà nâng cao được sức khỏe, phòng và chống được bệnh tật.
Bàn chân trái ứng với nửa thân bên trái (mắt trái, tai trái ...) và chỉ bên trái mới có tim, lách, hậu môn, trĩ ...
Bàn chân phải ứng với nửa thân bên phải (mắt phải, tai phải ...) và chỉ bên phải mới có gan, mật, ruột thừa ...
Vì tất cả các dây thần kinh đều tận cùng ở lòng bàn chân nên sẽ phản chiếu cảm ứng đau ở vùng đại diện chỗ cơ quan đang có bệnh.

Tại sao Chúa Giêsu lại rửa chân mà không rửa tay, rửa mặt hay một bộ phận nào đó trên cơ thể của các tông đồ mà Chúa lại rửa chân. Khi rửa chân thì người rửa phải cúi xuống, và hành động này là thói quen cũng như tập tục của người Do thái thời bấy giờ, khi khách đến nhà người đầy tớ phải rửa chân chân cho khách. Chúa Giêsu muốn dạy cho các tông đồ hãy yêu thương và dấn thân trong mọi việc ngay cả việc cúi xuống để phục vụ người khác.
Sống tâm tình thứ năm Tuần thánh với nhiều ý nghĩa giúp cho con biết khiêm tốn trong mọi việc, để cho Chúa biến đổi con để con được tham dự vào tiệc Thánh Chúa được trọn vẹn.

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ tiệc ly
Lời Chúa: 
 Ga 13,1-15
1 Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. 2 Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. 3 Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. 4 Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, 5 rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" 7 Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". 8 Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". 9 Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". 10 Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". 11 Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".
12 Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? 13 Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. 14 Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét