Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Bây giờ nhờ internet mà ta chỉ cần gõ trên bàn phím là đi khắp bốn phương thiên hạ, tìm những gì ta cần kiếm, kiếm những gì ta cần tìm. Có người nói với tôi không biết thì hỏi "google". 

Trước đây một thông tin cần đến mọi người thì cần thời gian khá lâu, cần gởi một là thơ cũng mất mấy ngày, muốn mùa gì đó thì phải đi đến nơi. Còn bây giờ cần mua món đồ gì đó mà không có thời gian chỉ cần gõ lốc cốc trên bàn phím, enter một cái là có người đem tới tận nơi.

Tôi và bạn nhìn lại xem một ngày chúng là lên mạng để làm gì? Ta có tham gia làm cho thế giới mạng được sạch qua những bài viết, qua các video, qua cái clik chuột có trách nhiệm không?

Ngày xưa các nhà truyền giáo muốn đem đếm cho con người sống niềm tin, sống niềm vui và sống chuẩn bị cho đời sống mai sau, các nhà Truyền giáo phải vất vả vượt biển, vượt núi, với bao nhiêu khó khăn thử thách.

Ngày nay lời mời gọi của Chúa vẫn vang vọng và thôi thúc tôi và bạn "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo". Chúng ta hãy lên đường bằng chính những ngón tay trên bàn phím đưa Lời Chúa đến khắp nơi trên thế giới mạng. Chúng ta hãy nói với mọi người Đấng Tạo Dựng nên chúng ta yêu thương và luôn mong muốn nhân loại sống trong hạnh phúc. Muốn được như vậy ta cần phải cầu nguyện chính Lời của Chúa sau đó ra đi để gặp gỡ mọi người đang cần đến sự chia sẻ của ta.

Lạy Chúa, mỗi ngày cho con biết giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con, xin cho con biết đem đến cho những người sống quanh con niềm vui, bình an và sự sống của CHúa Phục Sinh. Xin cho con biết ý thức khi lên mạng con biết làm cho thế giới mạng cũng được an lành.

Con cũng cầu nguyện cho có nhiều người tìm được sự bình an khi họ đọc được những Lời của Chúa trên mạng, và họ biết ý thức làm cho môi trường trên mạng được sạch và an toàn.
Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh - 25/04: Thánh Máccô, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
 Mc 16,15-20
15 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. 17 Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, 18cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
19 Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét