Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Tin

Tôi vẫn đặt cho mình câu hỏi: Tại sao các tông đồ lại không tin Chúa đã Phục Sinh, nếu như nguồn tin chỉ là của các bà nói không thì còn hiểu được, còn đây thêm 2 môn đệ Emmaus thuật lại cuộc gặp gỡ của họ với Đấng phục sinh, mà các ông vững không tin.

Các tông đồ chỉ tin khi "Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại".

Lạy Chúa, đức tin phải là ơn Chúa ban cho không ai dễ mà tin khi một chuyện khó tin quá. Cho dẫu các Tông đồ đã được sống với Chúa và Chúa dạy bảo rất nhiều. 
Con xin Chúa cho mọi người trên thế giới hôm nay tin có sự hiện diện của Chúa để biết giữa gìn môi trường sống được trong sạch, mọi người biết tôn trọng và yêu thương nhau.


Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Mc 16,9-15
9 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người  và nay đang buồn thảm khóc lóc. 11 Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. 12 Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. 13 Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. 14 Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. 15 Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét