Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Hạnh phúc cho nhưng ai được hứng nước thanh tẩy để trở thành con của Chúa, "người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông" và con cũng thật là hạnh phúc khi con biết sống vì nước trời, can đảm, dám sống cho một nước Trời mai sau. Xin Chúa dạy con hằng ngày biết "chiếm đoạt" Nước Trời bằng chính đời sông hy sinh, cầu nguyện, dấn thân cho những ai cần đến con, rao giảng tim mừng trong chân lý và sự thật

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 11,11-15
11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. 13 Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan 14 và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. 15 Ai có tai, thì hãy nghe!".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét