Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014


Trong mùa Vọng Giáo hội mời gọi ta suy niệm bài Tin mừng nói về câu chuyện Chúa chữa người mù được sáng. và đây là thời gian để tôi xem tôi đang mù điều gì? coi chừng Chúa lại nói tôi "có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe"

Tôi tự hỏi sao Chúa lại không chữa người mù ngay lúc họ xin Chúa, mà Chúa lại để họ theo Chúa về tới nhà. Tôi suy tư và cầu nguyện thì khám phá ra phải chăng Chúa đang thử thách sự kiền trì và đức tin của hai anh mù này. Chúa thẩm vấn hai anh: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" và khi hai anh đáp lại "Thưa Ngài, chúng tôi tin." Mắt các anh được mở ra.

Lạy Chúa xin cho con cũng biết đặt trọn niềm tin của con vào tình yêu của Chúa, để Chúa chữa cho con khỏi mù lòa về tình thần, khi con làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa hoán cải, sửa đổi trong mùa vọng năm nay, năm mà Giáo hội mời gọi những người Thánh hiếm canh tân đời sống. Con đang chuẩn bị mừng biến cố Chúa nhập thể và cũng chuẩn bị Chúa đến với con trong ngày cánh chung.


Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 9,27-31
27 Đang khi Chúa Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" 28 Khi Chúa Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin." 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy." 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét