Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Ngày 20 tháng 12, tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Lc 1,26-38
26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
34 Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Khiêm tốn và vâng phục là hai đức tính con cần suy đi ngẫm lại trong cuộc đời, xin Mẹ giúp con biết mềm dẻo trong bàn tay quan phòng của Chúa. Cuộc trao đổi giữa Mẹ và sứ thần là một cuộc trao đổi có lắng nghe, có đối thoại và kết thúc của cuộc troa đổi là hai tiếng "Xin vâng". Nhờ sự quảng đại của Mẹ mà ơn cứu độ của Chúa đã bao trùm trái đất.

Xin Chúa cho mọi người đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh được bình an và gặp được Chúa trong cầu nguyện, thinh lặng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét