Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Mỗi sáng tôi đi làm, trên con đường tôi đi luôn sạch sẽ, tôi thầm cám ơn những con người âm thầm quét lá trong đêm, tôi ngủ những những tiếng quét rác của cái chỗi  tạo ra những âm thanh vang vọng trong đêm. Con đường sạch là do sự tận tụy trong công việc của người công nhân, đường trở nên sạch khi có người ý thức giữ gìn môi trường sạch.
Hôm nay Chú nhật thứ hai Mùa Vọng, tôi bắt gặp một hình ảnh rất quen, quen đến nỗi nhiều khi tôi không để ý, đó là con đường, con đường dẫn tôi đến bến bờ tình yêu, nơi tôi ra đi và cũng là chốn tôi trở về. Muốn đi cho tới nơi về tới chốn, tôi cần kiểm tra con đường tôi đi có gồ ghề sỏi đá, hay những hố sâu ngăn cách tình người, những núi đồi kiêu ngạo, tự tôn làm tôi đi mãi mà vẫn chưa tới.
Lạy Chúa xin cho con cũng như người quét rác mỗi tối con làm mới lại con được của con, những gì làm con đường tâm hồn của con trở nên dơ bẩn, xấu xí, gồ ghề... xin cho con biết tập từ từ, quét từ từ và loại bỏ ra khỏi con người của con.

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B

PHÚC ÂM: Mc 1,1-8
Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng
(1) Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa:
(2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia:
Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,
người sẽ dọn đường cho Con.
(3) Có tiếng người hô trong hoang địa:
sửa lối cho thẳng để Người đi.
(4) Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. (5) Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.
(6) Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. (7) Ông rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét