Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014


Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 8,5-11
Một hôm, 5 khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm." 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời."
Lòng tin của viên đại đội trưởng thể hiện qua thái độ và lời nói xác tín vào Chúa. "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh". Mỗi ngày trong thánh lễ lời tuyên xưng đức tin này vẫn được lặp lại trước khi lên rước lễ. Đối với viên đại đội trưởng, ông xác tín và ông trình bày niềm xác tin với kinh nghiệm trong chứ vụ của ông. Đến nỗi Chúa phải khẳng định '"Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế."

Còn tôi ngày này vẫn nói với Chúa " Lạy Chúa con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì tâm hồm con sẽ lành mạnh". Tôi nhìn và suy nghĩ xét lại niềm tin tuyên xưng của tôi có gì đó rất máy mọc, có gì đó là thói quen, nên đời sống của tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi vẫn còn rất nhiều căn bệnh cuả thân xác, của tâm hồn, đặc biệt là căn bệnh của đời sống thờ phượng Chúa còn hời hợt, và đôi khi còn vô cảm.

Trong năm Tân phúc âm hoá đời sống giáo xứ và đời sống thánh hiến, tôi cầu nguyện cho tôi và mọi người hoán cải và chỉnh đốn lại đời sống đạo và gương sáng. Xin Chúa giúp cho chúng con biết sống niềm tin của mình cách thiết thực hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét