Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Niềm vui mà Giáo hội mời gọi sống tâm tình của chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng, đó là niềm vui loan báo tin mừng, niềm vui của người có Chúa, sống cho ánh sáng và sự thật.

Hình ảnh của Gioan Tẩy giả sống rất thẳng thắn, khi người khác hiểu lầm cho ông là người cao trọng, là người có tầm cỡ theo kiểu đời, không đã nhận mình chỉ là " tiếng hô trong hoang địa"

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận giới hạn của mình, để Chúa lớn lên trong con qua lời nói, việc làm, để được như vậy con cần phải tập và tập nhân đức khiêm nhường và lắng nghe, Nghe Chúa và nghe người khác.

Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B
Lời Chúa: 
 Ga 1,6-8.19-28
6          Có một người được Thiên Chúa sai đến,
            tên là Gio-an.
7          Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
            để mọi người nhờ ông mà tin.
8          Ông không phải là ánh sáng,
            nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?" 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét