Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Cuộc chất vấn giữa các thượng tế và kỳ mục vói Chúa Giêsu,  nghe có gì đó như "gậy ông đập lưng ông". Câu họi của người chất vấn lại chính là câu hỏi người bị chất vấn chất vấn lại, người thua cuộc lại là người đưa ra chất vấn.
Nói chung nội dung chất vấn mang một màu sắc ghen tỵ, hay hạ thấp phẩn giá người đối diện. Cho mính có quyền được hỏi, được bắt bẻ người khác. 
Cuộc sống thường ngày nếu tôi không cẩn thận tôi cũng sẽ cho mình quyền được chất vấn người khác.
Lạy Chúa xin cho con biết tự chất vấn con hơn là con chất vấn anh chị em con, xin cho con biết khiêm tốn để con nhận ra điều tốt nơi người khác và công nhận thành công của anh chị em con. Tất cả là ân sủng Chúa ban. Xin Chúa giúp con.

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Lời Chúa: 
 Mt 21,23-27
23 Một hôm, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" 24 Đức Giê-su đáp: "Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?" 26 Còn nếu mình nói: "Do người ta", thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ." 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét