Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013


Ngày 30/11: Thánh Anrê tông đồ

Lời Chúa:

Mt 4,18-22


Một hôm, 18 Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.


21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Gọi và đáp là hành động luôn được diễn ra trong đời sống hằng này của nhịp sống con người. Giáo viên gọi học trò lên trả bài, em bé gọi mẹ bế em lên khi em gặp trở ngại, chủ gọi tớ phục vụ, hay cần gặp ai đó thì gọi điện thoại... đó là những tiếng gọi và đáp lời bình thường của con người với con người. Prudential có câu: " Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu" có người đùa "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu"

Nhưng có những tiếng gọi rất thần bí, rất nhiệm mầu. Gọi - đáp trong từ bỏ, ra đi và thi hành sứ vụ. Người ta thường nói, người này có "ơn gọi", nghĩa là người đó "đi tu", "đi theo Chúa". Làm sao nghe được tiếng gọi để mà đi, hơn nữa tiếng gọi "theo Chúa là một huyền nhiệm, mấy ai mà nghe được. Chỉ những tâm hồn luôn biết lắng động, có lỗ tai "thần bí" nghe được lời Đấng mời : "Hãy theo Ta".

Trong bài tin mừng của Mat-thêu trình bày Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên, lúc các ông đang làm việc: " Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá", "Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền". Các ông đang làm việc mà lại nghe được tiếng Chúa giữa bao nhiêu tiếng ồn của sóng biển, của cuộc đời đang vây quanh các ông. Các ông nghe được tiếng Chúa có lẽ vì các ông đã nghe kể về Chúa, biết việc Chúa làm, tâm hồn các ông ao ước một ngày nào đó được làm môn đệ của Chúa. Các ông làm việc mà lòng luôn thao thức cho ước nguyện của mình.

Các ôn đã nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của Chúa, bỏ hết những gì các ông đang có, ngay cả người cha thân yêu đang cũng làm việc. Thật cảm động.

Để nghe được tiếng Chúa trong nhịp sống hằng ngày, ta cần có đời sống thần bí, nghĩa là trong mọi việc ta làm với Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Công việc, ý tưởng trong sáng, hướng về Đấng Chân Thiên Mỹ. Nghe Chúa gọi ta ta đáp trả tiếng đó là cả một quá trình rèn luyện tai, tim, và đôi chân.

Vậy ta phải nghe nhưng thế nào? nghe với đôi tai tinh sạch, biết lọc những nhiễu sóng, nhiễu âm của gian đối, của lời nói dẫn đến sự chết. Phương pháp là nghe trong cầu nguyện, nghe trong hồi tâm, tự do chọn lựa, chấp nhận mất mát và dám lọc âm cắt bỏ điều không cần thiết.

Lạy Chúa cuộc sống ngày nay có quá nhiều tiếng ồn, tiếng ồn bên ngoài, tiếng ồn bên trong. Xin cho con mỗi khi thức dậy nghĩ ngay đến Chúa, trước khi làm việc xin ơn được làm việc với Chúa. khi ra đường xin cho con đi trong bình an của Chúa... và cả ngày sống của con luôn được nghe tiếng Chúa mời gọi con " Hãy theo Thầy".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét