Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 21, 20-28
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !"
Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.
25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

Thời gian hết năm phụng vụ rất gần, còn lại 3 ngày nữa thôi. Tôi cần tĩnh lặng hơn để chuẩn bị cho hành trình của một năm Phụng vụ mới. Sáng nay, 4g30 ngồi trong ngôi nguyện đường tôi đọc đi đọc lại bài Tin mừng nói về ngày Cuối cùng của nhân loại, tôi cảm nhận 2 vấn đề sau:


- Vật chất không bảo đảm cho cuộc sống mai sau.

Khi để tâm hồn bám víu vào tiền tài danh vọng, tối ngày đi tìm những gì mình cho là thoải mái, tự do, giàu sang ở đời nay, thì ngày sau trở nên chẳng có gì. Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !" Giêrusalem đã sụp đổ, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, Giêsusalem là niềm tự hào của dân tộc Dothái thời bấy giờ, vâng thành Giêsusalem đã thất thủ.

Từ năm 44 TCN đến năm 66 SCN, các quan toàn quyền Rôma cai trị xứ Giuđê một cách độc ác, dã man, đến nỗi dân Do thái đã nổi dậy, mặc dù họ biết sẽ bị nghiền nát dưới gót giầy của Ðế quốc xâm lăng. Năm 66, tướng Julianô chỉ huy ba đạo quân sang đánh dẹp những cuộc nổi dậy. Năm 70, Julianô lên ngôi Hoàng đế tại Rôma, ông sai con cả là Titô tiếp tục cuộc bình địa Giuđê. Nghe tin Titô kéo quân về Giêrusalem, 25,000 người Do thái thuộc các phe kháng chiến đang tranh giành ảnh hưởng đã hợp lực tổ chức chống cự. Tuy nhiên, lực lượng của Rôma quá hùng hậu: 80,000 quân với đầy đủ quân trang đã bao vây Giêrusalem suốt 6 tháng trời. Ðầu tháng 7 năm 70, Titô lập một tường thành chiến lược vây hãm Giêrusalem. Ngày 6/8 việc tế tự trong Ðền thờ bị đình chỉ. Ngày 28/8 quân Rôma đánh phá và đốt Ðền thờ. Hai ngày sau, tức ngày 30/8 năm 70 thành Giêrusalem bị thất thủ và bị đốt phá bình địa. 90,000 người Do thái bị bắt làm nô lệ. Tất cả đã xảy ra đúng như lời tiên báo của Chúa Giêsu.


Lạy Chúa, xin cho con và nhân loại ngày nay luôn nghĩ về ngày cuối cùng của mình để chuẩn biọ một hành trang đầy tình yêu, lòng khoan nhân, tinh thần chia sẻ hơn là chỉ lo cho chính mình, cho gia đình mình. Xin cho con và mọi người con đang trên đường lữ hành hiểu được mọi sự sẽ qua đi đi, ngày Chúa đến gọi con sẽ vui đáp lại " lạy Chúa, con đây Chúa đã gọi con"

- Vững tin trước những sự dữ xảy ra quanh ta.

Tất cả các biến cố xảy ra trong thời gian qua, rất rất đúng với những gì Chúa nói với các môn đệ của Người cách đây hơn 2000 năm. Nhưng tinh thần của người tin và theo Chúa thì phải vững tin "Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc" Lưu ý 2 hành động "đứng thẳng" và "ngẩng đầu" đây là 2 hành động của 1 người tự tin, kiên vững và tín thác vào Chúa. Muốn được vậy thì ngay bây giờ phải tập sống phải "trong" và "sáng", trung thực trong lời nói việc làm, ngày ngày chuyên chăm cầu nguyện. Chon Chúa làm Vua trên các vua trần thế.

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp con và mọi người sống từng giây từng phút cho tròn đầy tình Chúa và tình người, đem bình an của Chúa đến cho những ai cùng đang làm việc với con. Tất cả để danh Chúa được vinh thắng và cứu các linh hồn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét