Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 21,29-33
29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."

Con người chỉ có thể nhìn được điều gì thấy trước mắt, và đoán sự việc theo cảm nhận ở hiện tại. Nhưng để khám phá ra sự quan phòng và điều kỳ diệu Chúa làm trong vũ trụ này đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin kiên vững. Tất cả sẽ qua đi, cây đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết trái rồi già cỗi chết đi, con người sinh ra lớn rồi chết đi, nhưng chết đi để về đâu? Câu hỏi đó chỉ được trả lời cho những ai có niền tin vào đời sống mai sai. Torng kinh Tin Kính tuyên xưng "tôi tin kẻ chết sống lại, tôi tin sự sống đời đời." đó là niềm tin mà chính Lời đã dạy cho ta "trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu"

Lạy Chúa xin con tin và sống điều mình tin, xin cho các linh hồn được nghỉ yên bên Chúa muôn đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét